CDP (KARBON SAYDAMLIK PROJESİ)

CDP, iklim değişiklikleri risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan tek bağımsız uluslararası kuruluş olma özelliğini taşımaktadır. CDP aracılığıyla sera gazı salımları ve iklim değişikliği stratejilerinin kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanması sayesinde şirketler ve hükümetler karbon emisyonlarını azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi yapabilmektedirler.

POLİBAK, 2010 yılından itibaren bu sürecin bir üyesi olup, sera gazı emisyonlarını azaltma yönünde çalışmaktadır.

EFSIS (AVRUPA ÜRÜN GÜVENLİĞİ GÖZETİM SERVİSİ)

EFSIS; SAI GLOBAL grubunun, İngiltere’deki denetleme ve sertifikalandırma bölümüdür. Paketleme ve hammaddeler de dahil olmak üzere, yiyecek-içecek ve benzer endüstrilerde, dünya çapında servis sağlayan bağımsız bir denetleme kuruluşudur. Bu denetleme ve sertifikalandırma; gıda güvenliği, gıda hijyeni ve kalite yönetimi gibi kritik alanları kapsar ve firmanın bağlı olduğu standartların gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını tesbit eder.

POLİBAK, 2006 yılından bu yana EFSIS’in gerekliliklerini yerine getirip, sisteme bildirimleri yapmaktadır.

SEDEX (TEDARİKÇİ ETİK DATA PAYLAŞIM SİSTEMİ)

SEDEX; kar amacı gütmeyen, Londra merkezli, web tabanlı çalışan bir sistemdir. Tedarikçilerin üretim tesisleriyle ilgili etik ve sosyal uygulamalarını yönetmesini ve bu bilgileri müşterileri ile paylaşmalarını, tedarik zincirlerindeki sorunları yönetmelerini ve görüntülemelerini ve etik ticaret ile ilgili uluslararası kaynaklara erişimi sağlar.

POLİBAK 2010 yılından bu yana B tipi üye olarak SEDEX üzerinden müşterileri ile bilgi paylaşımı yapmaktadır.