Sürdürülebilir Üretim

Bakioğlu Grubu olarak, Grup Şirketleri'nin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını teşvik etmekteyiz. Bu doğrultuda şirketlerin kendi elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden elde etmelerini sağlayacak yatırımları ve satın aldığımız elektrik enerjisinin “I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (International Renewable Energy Certificate Standard (IRECS) sahibi yenilenebilir kaynaklarla üretim yapan servis enerji ve emisyon yönetimi sağlayıcılardan tedarik edilmesini sağlamaktayız. Polibak olarak elektrik enerjisi ihtiyacını “I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (International Renewable Energy Certificate Standard (IRECS) sahibi yenilenebilir kaynaklarla üretim yapan servis sağlayıcılarından karşılamaktayız.

POLİBAK, 2010 yılından itibaren bu sürecin bir üyesi olup, sera gazı emisyonlarını azaltma yönünde çalışmaktadır.

Sürdürülebilir Ürünler

POLY-N FİLMLER

LNC-N : ÇEVRE DOSTU KOEX FİLM:

Tek yüzeyi koronalı, iki yüzeyi ısıl yapışmalı, çöp ortamında hızlı bozunma özelliğine sahip koex film.

MEC-N : ÇEVRE DOSTU METALİZE FİLM:

Tek yüzeyi koronalı, iki yüzeyi ısıl yapışmalı, çöp ortamında hızlı bozunma özelliğine sahip metalize film.

Politikalar&Yönetim Sistemi Sertifikaları

Politikalar için tıklayınız.

Sertifikalar için tıklayınız.