Kalite Güvence

Sürdürülebilir yaklaşım bilinciyle, POLİBAK; temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek ne­sillere aktarılması, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, çalışanların çevre bilincinin artırılması yönündeki faaliyetlerini kalite, ürün güvenilirliği, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği sistemleri ile birlikte yönetmektedir. Ayrıca gıda ile temas eden plastikler ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm yasal mevzuat ve düzenlemelere uymaktadır.

QDMS (Kalite Dokümantasyonu Yönetim Sistemi) ile de tüm bu sistemlerin doküman­tasyonu ve devamlılığı takip edilmektedir.

POLİBAK; 

  • 1998' den beri ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (LRQA),
  • 1998' den beri AIB (AIB International),
  • 2006' dan beri BRC/IOP (LRQA)à 2006' dan beri BRCGS (LRQA)
  • 2016’dan beri ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (RINA)
  • 2020’den beri ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi (LRQA)
  • 2021’den beri ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification) Uluslararası sürdürülebilirlik & Karbon Sertifikası (INTERTEK)
  • 2021’den beri ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası (LRQA)
  • 2022’den beri ISO 14064-1:2018 Sera Gazı Emisyonları Doğrulama Sertifikası (Bureau Veritas)
  • 2022’den beri ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası (LRQA)
  • 2022’den beri ISO 10002: 2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Ele Alma Yönetim Sistemi Sertifikası (LRQA)

sertifikalarına sahip olup, her yıl sertifika yenilemesi için haberli ve/veya habersiz, ilgili 3.parti denetimlerine girmektedir.