CDP (Karbon Saydamlık Projesi): CDP, iklim değişiklikleri risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan tek bağımsız uluslararası kuruluş olma özelliğini taşımaktadır. CDP aracılığıyla sera gazı salınımları ve iklim değişikliği stratejilerinin kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanması sayesinde şirketler ve hükümetler karbon emisyonlarını azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi yapabilmektedirler.. Polibak 2010 yılından bu yana tedarik zinciri araştırmasına yönelik CDP raporlaması yapmaktadır. Polibak, 2022 yılında İklim Değişikliği araştırmasında değerlendirilerek C düzeyle ödüllendirilmiştir.

CEFLEX: CEFLEX, döngüsel ekonomide esnek ambalajın performansını artırmak için esnek ambalajın tüm değer zincirini temsil eden bir Avrupa şirketler ve dernekleri konsorsiyumunun ortak girişimidir. Esnek ambalaj üretimi süreçlerinde yer alan farklı uzmanlık alanlarındaki kuruluşları bir araya getiren girişim, esnek ambalajın döngüsel ekonomideki performansını iyileştirmek, kaynak verimliliğini artırmak ve atıkları azaltmayı hedeflemektedir. CEFLEX üyeleri arasında yer alan Polibak döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak önemli girişimlerde bulunmaktadır.

Sürdürülebilir Ambalaj Koalisyonu (SPC): Sürdürülebilir Ambalaj Koalisyonu (SPC), ambalaj sanayisinde yer alan işletmeler, kamu kuruluşları ve eğitim kurumlarıyla iş birliği içerisinde olan; ambalajı daha sürdürülebilir kılmak üzere 2004 yılından bu yana faaliyetler gerçekleştiren Amerika merkezli bir oluşumdur. Polibak, Sürdürülebilir Ambalaj Koalisyonu’nun birer paydaşı olarak sürdürülebilir ambalaj çözümlerine hizmet etmektedir.

Sedex (Tedarikçi Etik Data Paylaşım Sistemi): Sedex küresel tedarik zincirlerinde çalışma koşullarını iyileştirmek için işletmelerle birlikte çalışan, dünyanın önde gelen etik ticaret üyelik kuruluşlarından biridir. İşletmelerin sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmasına, çalışanları korumasına ve etik olarak kaynak sağlamasına yardımcı olacak çevrimiçi bir platform, araçlar ve hizmetler sunar. Polibak, Sedex üzerinden müşterileri ile bilgi paylaşımı yapmaktadır.

Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD): Türk Esnek Ambalaj Sanayii’nin öncü temsilcileri arasında yer alan FASD, Türkiye’deki esnek ambalaj sektörünü bir bütün olarak geliştirilmesi ve sektördeki üretici firmaları dünya pazarının önde gelen tedarikçi arasında yer alması için uygun ortam ve koşulların oluşturulmasını amaçlar. Polibak FASD üyesidir.

EcoVadis: EEcoVadis, küresel bir platform aracılığı ile şirketlerin sürdürülebilirlik açısından bütünsel olarak değerlendirmelerini sağlar. Her şirket, şirket büyüklüğüne, konumuna ve sektörüne özgü önemli konularda değerlendirilir. Değerlendirmeler Çevre, İşçi ve İnsan Hakları, Etik ve Sürdürülebilir Tedarik açısından etkileri içeren geniş bir yelpazedeki finansal olmayan yönetim sistemlerini kapsamaktadır. Polibak şirketimiz EcoVadis sistemine kayıtlı olup, Bronz Madalya’ya sahiptir.